اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فتح الله زاده : عمده نیاز ما در خوی، چادر و پتو است