اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

من مرد هستم، تا آخر پای قراردادم با سپاهان می‌مانم!