ترک ورزشگاه در دقیقه 27!/ اعتراض عجیب افراطی های اورتون (عکس)