مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …فروش ماینرتولید انواع مقاطع عایق پلی آمید …

ما خودمان سکه  داخل بسته گز دیده ایم/ سیانکی:منظورم تیم های عربی بودند نه داور