اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عمری: بردن دربی اندازه یک جام ارزش دارد