آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسسقف پاسیو . اجرای نورگیرپخش عمده اسپیکرتعمیر اینورتر و درایو صنعتی

تمام 40 گل لواندوفسکی و شکستن رکورد گرد مولر