المنت رطوبتی هوشمندبازرگانی مهسامجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه وکیوم خانگی

رافت: اگر پرسپولیس پارسال مدیریت کارآمدی داشت قهرمان آسیا می شد