اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمله طلایی برزگر به یزدانی از زبان علیرضا دبیر