لباس کیلویی|استوک|عمده| تیم بیلیونی‌برند|BLBمبلمان اداریمبلمان آمفی تئاتر،رض کواستخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا

خلاصه بازی شهر خودرو 1 - صنعت نفت 1