جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال توسط درودگر