اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اورعی: تیم‌های عربی هوای همدیگر را دارند