اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحنه برخورد میلاد کر و انتقال به بیمارستان