اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحبتهای ربیعی و مدیران مس در اولین جلسه تمرین