آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامتولید انواع مقاطع عایق پلی آمید …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

پایان سلطه سلتیک در اسکاتلند؛ قهرمانی رنجرز با استیون جرارد