اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ربیعی: قرارداد منشا کمتر از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس بود