اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خیرونا 0-1 بارسا: سه امتیاز با چنگ و دندان و تراشتگن!