پیولی: از تعداد مصدومان فیورنتینا می‌ترسم

پیولی: از تعداد مصدومان فیورنتینا می‌ترسم