پیش بازی پیکان-پرسپولیس؛ یک گل ، یک کلین شیت تا پنجمین قهرمانی