عاشوری: برای تیم های قلعه‌نویی هیچ بازی دوستانه نیست