اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جهانی: اگر می‌باختیم، دربست می‌گرفتم!