اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصولی: درباره ایجنت‌ها بحث شد اما چیزی به تصویب نرسید