اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ژاوی: خوب نبودیم، باید سریعتر بازی کنیم