تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …

علیرضا کریمی با مدال نقره به کار خود خاتمه داد