صندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …فروش سرور و تامین قطعات سرورهای …

انتقاد از اشتباه فن‌دایک: او مغرور و متکبر است!