اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی ترکیب انگلیس قبل از دیدار با سنگال