اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمجید میثاقی و احمدی از عملکرد فوق العاده ژاپن