اولین برد تیم ملی با سرمربی جدید ثبت شد/ عبور بسکتبال ایران از سد بحرین بدون حامد و صمد

اولین برد تیم ملی با سرمربی جدید ثبت شد/ عبور بسکتبال ایران از سد بحرین بدون حامد و صمد