تیم فرهاد قبل و بعد از ۱-۳-۲-۴  / ایکس جی استقلال و امیدواری آبی‌ها به دربی

تیم فرهاد قبل و بعد از ۱-۳-۲-۴  / ایکس جی استقلال و امیدواری آبی‌ها به دربی