اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حجت کریمی: هر ماه فقط 1/5 میلیارد پول هتل می‌دادیم