فروش تجهیزات صنعتیفروش موشک سوختی جامد بهمراه چتر …هلدینگ تجارت بین الملل بهمردتعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور …

اعتراض برخی از بازیکنان تراکتور به وضعیت مالی