کریم به دربی می‌رسد/ آنچلوتی: توان قهرمانی داریم، سرنوشت بارسا مهم نیست

کریم به دربی می‌رسد/ آنچلوتی: توان قهرمانی داریم، سرنوشت بارسا مهم نیست