اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشاره درویش به 5 نشان دادن پیکه به هواداران رئال بدون صدمه دیدن