گل ضربه ایستگاهی زلاتان برای میلان مقابل جنوا

گل ضربه ایستگاهی زلاتان برای میلان مقابل جنوا