شرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …چاپ کارت پی وی سیفروش کمک فنر ایندامین سایپاتعریف ریموت یدک غیرفعالسازی ریموت …

ضربه کاشته علی کریمی و گل اول استقلال به پاختاکور