اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشکش: با کمک خدا و تلاش تیم بازی را بردیم