اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حضور تماشاگران در دیدار با عراق قطعی نیست