خوشحالی هواداران آرسنال از حضور پیرلو در لندن (عکس)