تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردشرکت مهندسین مشاورشرکت بازاریابی دیجیتال تبریزفروش غنچه(سرگل) خشک گل رز

دیدار خاطره انگیز؛ انگلیس 4 - اسکاتلند 3 (1966)