اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افشاریان: مشکل شما با من نیست با لرهای استان است!