ساخت,تولید و نصب انواع دکل های …تعمیر دستگاه بخور سردتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)زیتون و روغن زیتون