الرشیدی، موفق در روز غیرمنتظره؛/ شاگرد برانکو و اولین کلین‌شیت در لیگ ایران