فن سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …فرفورژهکشتارگاه صنعتی دام

در جریان برد بنفیکا برابر لومبوس؛/ طیبی پاس گل داد و اخراجی گرفت