شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …اتوبار و باربری ابریشم بار حمل …نصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)

تمرینات یوونتوس زیر نظر آندره پیرلو