اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لحظه از دست رفتن ضربه پنالتی محمدزاده مقابل پیکان