اردلان: من سرمربی تیم ملی نمی‌شوم، خیالتان راحت؛/ لطفا مربی با تفکر کی‌روش برای این تیم انتخاب کنید!

اردلان: من سرمربی تیم ملی نمی‌شوم، خیالتان راحت؛/ لطفا مربی با تفکر کی‌روش برای این تیم انتخاب کنید!