ویدیونوشت؛ درگذشت اسطوره تاتنهام چند ساعت پیش از دربی