حسین زاده: با مشورت آقا فرهاد به تیم ملی امید نمی‌روم