اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فغانی قطر را ترک می‌کند؟