اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زوج مخوف ایرانی علیه رقبا در کافا 2022؛/ فرشته کریمی و خانم گلی در جام آسیای مرکزی