اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرمای تهران، تیپ ساپینتو را خراب کرد!(عکس)